Beskrajno prilagodljiv vašim idejama. Kerrock.
1/7
Beskrajno prilagodljiv vašim idejama. Kerrock.
2/7
Beskrajno prilagodljiv vašim idejama. Kerrock.
3/7
Beskrajno prilagodljiv vašim idejama. Kerrock.
4/7
Beskrajno prilagodljiv vašim idejama. Kerrock.
5/7
Beskrajno prilagodljiv vašim idejama. Kerrock.
6/7
Beskrajno prilagodljiv vašim idejama. Kerrock.
7/7

Obrada kerrocka

Čvrstoća kamena koji se obrađuje jednostavno kao drvo ili meki metali.

Kerrock se može obrađivati jednako kao drvo, na uobičajenim strojevima za obradu drveta. Mogu se koristiti gotovo svi postupci za obradu drveta: piljenje, bušenje, glodanje, brušenje, tokarenje, poliranje, struganje, lijepljenje i termičko oblikovanje.

Obrada je jednostavna i daje učinkovite rezultate. Izvedba rubova i obruba može biti različita, od okruglih, ravnih i zaobljenih do stiliziranih oblika. Završna obrada je izvrsna. To je prednost koja do sada nije viđena na usporedivim materijalima.